top of page
Post: Blog2 Post
  • Theodor Livinschi

Arc peste timp: prețul gazelor naturale ajunge la nivelul celui al energiei electrice


Facem un arc peste timp doar pentru a sublinia o remarcă: prețurile și cotațiile înregistrate recent pentru tranzacționare angro a gazelor naturale ajung la nivelul celor din 2016 pentru energie electrică.


bottom of page